หน้าแรก

 

กล่าวกันว่า “สุขภาพดี คือ การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจและจิตวิญญาณ ซึ่งส่งผลให้คนเราดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุข  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีนั้นอาศัยปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว อีกทั้งมีการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ”

ในปัจจุบันเราพบว่า คนมากมายมีชีวิตที่เร่งด่วน ต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆเร็วกว่าคนในสมัยก่อนมาก   การดำรงชีวิต    ก็เปลี่ยนไป ในขณะที่คุณภาพชีวิตด้อยลงทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากเครื่องอุปโภคและบริโภคล้วนมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น

ปัญหาเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะเป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นอาการต่างๆ ได้แก่  คันศีรษะ ผมร่วง  ผมมัน ผมบาง มีรังแค ผมแห้งแตกปลาย ไม่มีน้ำหนัก ขาดความเงางาม ศีรษะล้าน ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ ทางออกของปัญหามักแก้ไขไปตามความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป

ผลิตภัณฑ์ จีแอนด์พี แชมพูสมุนไพร จึงถูกค้นคว้าวิจัยและพัฒนามากกว่า 10 ปี เพราะเชื่อในเรื่องธรรมชาติบำบัด ด้วยการนำสารจากสมุนไพรแห้งที่คัดสรรคุณสมบัติมากกว่า 30 ชนิด มาสกัดจนได้ “สมุนไพรบริสุทธิ์” นำมาเป็นยาบำบัดรักษาอาการของปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณวิมลวรรณ   หาญลือชา

เจ้าของผลิตภัณฑ์ จีแอนด์พี แชมพูสมุนไพร   

 

 

 

 

counter easy hit

 

Visitors: 12,015